Sepetim(0 ürün)
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

Aydınlatma Metni

MARKET BABYTURCO

İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI, ÜYELERİ VE MÜŞTERİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş (“Baby Turco”) olarak, internet sitesi kullanıcıları,  üyeleri ve müşterilerimizin kişisel verilerini korumaya büyük önem vermekteyiz. Ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca veri sorumluları, yapmış oldukları faaliyetleri esnasında ilgili kişileri kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden BABY TURCO tarafından yukarıda belirtilen mevzuat gereğince hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla düzenlenmiştir.

 1. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

KVVKK m. 3/1(ı)’ya göre veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Buna göre market.babyturco.com.tr adlı internet sitesi üyelik işlemlerinde veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden kişi Gaziantep Ticaret Sicili nezdinde 37963 sicil numarası ile kayıtlı, 0734088937800030 mersis numaralı Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş (Baby Turco)’dir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel veri, belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Aşağıda, Babyturco tarafından işlenen kişisel verileriniz şunlardır;

 • Kimlik bilgileriniz: Ad-Soyadı-TC Kimlik Numarası (E-Arşiv faturası için)
 • İletişim Bilgisi: Telefon, adres, fatura adresi, teslimat adresi, e-posta adresi
 • Kullanıcı Bilgisi: Üyelik Bilgileri, üyelik ID numarası
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi: Babyturco hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Ürün satışlarında kullanıcının işletim sistemi ve kullandığı araç, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, Puan ve orumlarınız, Sipariş geçmişi, Kullanım sırasında oluşan hatalar, Ödül puanı
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Log in credential bilgileri
 • Finansal Bilgi: Fatura ve ödeme bilgisi, muhasebe birimi (fatura numarası, fatura tutarı, fatura esim tarihi gibi veriler)
 • Pazarlama Bilgisi: Alışkanlıklar ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, yaptığınız puanlamalar, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ve Site’de paylaşılan kullanıcı yorumları
 • Risk Yönetim Bilgisi: IP adresi

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş tarafından toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak aşağıdaki belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

 • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların oluşturulması,
 • İlgili kişinin market.babyturco.com.tr üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması,
 • Market.babyturco.com.tr sitesinin işleyişin iyileştirilmesi,
 • Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Babyturco tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Babyturco tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temininin sağlanması,
 • Babyturco’nun ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Şirketimiz ve şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuatlar kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama, hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,
 • Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,
 • Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlar da dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmektedir.

Ayrıca, alışveriş sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcılarının tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir. Çerez politikamız hakkında detaylı bilgi için https://market.babyturco.com.tr/gizlilik-ve-cerez-politikasi/ çerez politikasına tıklayabilirsiniz.

 1. VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda üyelik işlemlerinin yapılması esnasında kayıt formunun doldurulması ile ve site içerisinde işlem yapıldığı esnada otomatik yöntem ve araçlarla işlenmektedir.  BABY TURCO olarak kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasındaki hukuki sebeplere dayanarak kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Söz konusu hukuki sebeplerin bulunmaması durumunda yine Kanun’un 5. Maddesinin ilk fıkrası uyarınca açık rızanız doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir. Bu kapsamda “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin veri sorumlusunun meşru menfaati” , bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”nden kaynaklanan hukuki sebeplerle kişisel verileriniz işlenmektedir. .

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Babyturco, ilgili kişiye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, işbu aydınlatma metni ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Babyturco’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Babyturco, ilgili kişinin deneyiminin geliştirilmesi (iyileştime ve kişiselleştirme dahil), ilgili kişinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, market.babyturco.com.tr hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, araştırma şirketleri, bankalar, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında  Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Ayrıca, kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m. 9’da işaret edilen usul ve esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Gerek internet sitemiz üzerinden gerekse diğer yöntemlerle işlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda ifade edilen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere hiçbir şekilde aktarılmayacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Hukuka uygun olarak işlediğimiz kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya büyük önem veriyoruz. KVKK m. 12/I uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olan Şirket’imiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ile yükümlüdür. Bu kapsamda güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirler almaktayız. https://market.babyturco.com.tr/  üzerinde yaptığınız alışverişlerde kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı tutulmaz. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır. İnternet sitemiz aracılığıyla hukuka uygun olarak işlediğimiz kişisel verilerinizin korunması için aldığımız tedbirleri daha detaylı görmek için https://market.babyturco.com.tr/gizlilik-ve-cerez-politikasi/ sayfasını inceleyebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerinizin ne kadar süre saklanmasına ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde, verileriniz alışveriş sitemizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak alışveriş sitemizin uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar saklamakta daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verileriniz işleme amacı sona ermiş veya ilgili mevzuat ve alışveriş sitemizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel verileriniz yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı olarak bir hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanmaktadır. Bu nedenle tutulan kişisel verilerinizin saklama süresinin belirlenmesinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süresi esas alınmaktadır. Bu durumda sakladığımız kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Bu sürenin sona ermesiyle kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanabilmek için ilk olarak veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. KVKK m. 14/2’ye göre veri sorumlusuna başvurmadan Kurula şikayet yoluna başvurulamaz.

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 1. KVKK HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen veri sahipleri, şirkete ait https://market.babyturco.com.tr/iletisim/ adresinde yer alan “Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimize başvurabilirler. Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkında daha detaylı bilgi almak için Kişisel Veri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği” inceleyebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bilgilerinize

Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş

Adres: 4. Organize Sanayi Bölgesi 83424 No’lu Cadde No:5 Şehitkamil/Gaziantep

Tel:08502595400

E-Posta:info@babyturco.com.tr